Bijeenkomsten startende leerkrachten basisonderwijs

Startende leerkracht in het basisonderwijs! Met je diploma op zak, sta je zelfstandig voor de groep. Wat kom je dan tegen? In contact met leerlingen, ouders en collega’s? Hoe organiseer je je eigen werk en zorg je voor balans in werk-privé? Hoe geef je je onderwijs vorm? En hoe doen andere leerkrachten dat?

Deze en andere vragen komen aan de orde binnen de startersbijeenkomsten. Bijeenkomsten waarin startende leerkrachten elkaar rondom een thema ontmoeten, met elkaar ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en (h)erkenning ervaren.

Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Het theoretisch kader van dit thema wordt behandeld, vanuit de vraag: ‘waar hebben we het over?’ Vanuit dit kader worden er aan de hand van diverse werkvormen praktijkervaringen uitgewisseld, gedeeld en van elkaar geleerd. Om van daaruit een vertaalslag te maken naar je eigen praktijk. Dit alles in een interactieve bijeenkomst van 2,5 uur.

open avonden familie opstellingen

Als trainer zorg ik voor een setting waarin iedereen zich veilig voelt om datgene te delen waar hij of zij tegenaan loopt in de praktijk. Ik zet verschillende werkvormen in waarbij leerkrachten met elkaar ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Vanuit coachende vaardigheden luister ik naar de leerkrachten en stel vragen om te komen tot persoonlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Het delen van ervaringen geeft herkenning en erkenning. Het vertalen naar je eigen praktijk geeft zicht op je persoonlijk handelen en eigen invloed.

Doelgroep: startende leerkrachten, leerkrachten in de eerste drie jaar dat ze voor de klas staan. In deze periode maken de leerkrachten een ontwikkeling door van startbekwaam naar basisbekwaam. 

Mogelijke bijeenkomsten:
– Wat een fijne groep! (groepsvorming)
– Prioritijd! (eigen werk plannen en organiseren)
– Samen werken (samen werken in een team)
– Wat zeg je? (invloed van taal voor de klas)
– Heb je even voor mij? (oudercontacten)   

Wat zeggen deelnemers:

Heel fijn om ervaringen met andere startende leerkrachten uit te wisselen. Nieuwe ervaringen en inzichten gekregen. I.v.D.

Verhelderend! Door de verschillende werkvormen, is er ruimte om bepaalde technieken te oefenen en zo professioneler te worden. W.Z.

Een open, betrokken trainer, die enthousiast en met kennis van zaken interessante workshops heeft gegeven. J.v.D.

Een fijne workshop waarbij er echt naar jou geluisterd wordt. Gegeven door iemand die met je mee wil denken! I.v.D.

Interesse?
Deze bijeenkomsten verzorg ik voor een onderwijsstichting. Heeft uw organisatie ook belangstelling? Neem dan contact op. In een oriënterend gesprek kunnen we de mogelijkheden bespreken om de bijeenkomsten op maat te maken voor uw organisatie. Heb je persoonlijk belangstelling? Neem dan contact op om de mogelijkheden voor jou persoonlijk te verkennen.