Coaching bij stress- en burn-outklachten

Mijn begeleiding bij stress en burn-out, richt zich eerst op fysiek herstel. Bij vermoeidheid en stressklachten ben je over je grens gegaan, vaak zonder dat je dat merkte. Je kunt het vergelijken met plotseling langs de weg stilstaan met een lege tank, waarbij je het benzinelampje niet hebt zien knipperen en niet gemerkt hebt dat ook je reservetank leeg is. Je bent vergeten te tanken en je hebt weinig tot geen energie meer. De eerste stap is dan ook dat we samen kijken op welke manier jij het beste bij kunt tanken om fysiek op te laden en te herstellen.

Als je fysiek voldoende hersteld bent, kijken we samen naar datgene wat maakt dat je zo over de grenzen van je energie bent gegaan. Welke patronen en persoonlijke eigenschappen spelen hierin een rol? En wat wil je in de toekomst anders doen om je energie in balans te houden? Zo werken we naar een balans in energie en helderheid in wat jij kunt doen om deze balans te houden.

Sinds september 2022 ben ik erkend CSR coach en werk ik bij stress- en burn-outklachten volgens de CSR-methode. Deze methode werkt psycho-biologisch en dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche.

Een coachingstraject bij stress en burn-outklachten bestaat uit een energie-check-up en afhankelijk van de klachten een traject van 5 a 10 sessies.